CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính Sách Quyền Riêng Tư hay Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Chúng tôi yêu cầu thành viên cung cấp thông tin về họ và tên, địa chỉ email, điện thoại, giới tính và một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Thành viên hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Thành viên và các thông tin khác.

Website GiayBietTho.com luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Quý khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Quý Khách Hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

2) Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin của Quý khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ của GiayBietTho.com đến Quý khách hàng ;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa GiayBietTho.com và Website;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

Liên lạc và giải quyết với Quý khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3) Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Quý khách hàng tại website sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website.

Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Thành viên khi đăng ký và sử dụng Website.

4) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa.

5) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Người dùng có thể đăng nhập trực tiếp vào website để chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân.

6) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Mọi thông tin cá nhân của Quý khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Quý Khách hàng  và Website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website.

Website GiayBietTho.com không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Thành viên có những hành động vi phạm pháp luật.

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là Quý Khách hàng tự quản lý. Do đó, Khách Hàng phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.