GEOX Outlet – Clearance Sale

Duy nhất tại Cửa Hàng Outlet – GEOX Superbowl (13-22/7/2018):

Giảm 30-50%++ tất cả Sản Phẩm Giày Người Lớn

Giảm thêm 200K trên tổng bill khi khách hàng mua 2 đôi trở lên

Giảm thêm 500K trên tổng bill khi khách hàng mua 3 đôi trở lên

Không áp dụng cùng chính sách VIP

Không áp dụng đối với các sản phẩm Best Buy

Hotline: 0933 148 637