“Vào ngày 27.10.2017, Nhãn hàng GEOX tổ chức một sự kiện long trọng, kỷ niệm hành trình 10 năm của chúng tôi có mặt tại Việt Nam cùng các khách hàng thân thiết,các đối tác và các đại diện cơ quan báo chí. Hãy cùng chúng tôi tham gia sự kiện đặc biệt này với các hoạt động trình diễn 3D mapping ấn tượng, không khí âm nhạc sôi động thực hiện bởi DJ Á Hậu Tài Năng – Võ Hoàng Yến tại Sky Lounge Air 360 vào lúc 18:00 -21:00”