NEW:DO™ – TRIẾT LÝ CỦA SỰ TỐI GIẢN

Tổng quát và các yếu tố của triết lý kinh doanh, chính là sản phẩm mới NEW:DO™: đôi giày được tạo ra từ phong cách thời trang và một cuộc cách mạng mới trong sản xuất. Từ ý tưởng thiết kế đến cách chọn chất liệu sử dụng, không một khâu nào bị bỏ sót trong quy trình mới này. Mỗi chi tiết đã nằm trong kế hoạch để tối ưu hóa và đảm bảo chất lượng sản phẩm và cả môi trường, đánh dấu một cái nhìn toàn diện về lợi ích dài lâu trên mọi phương diện.

FEATURES & BENEFITS

SIMPLIFIED DESIGN

Reduced materials and components. The same Geox performance.

EFFICIENT PROCESS

The body is made without the use of heavy metals and is treated with renewable non-toxic natural waxes.

NATURAL MATERIALS

Rubber sole made from a natural plant renewable material. 100% eco-friendly.

TECHNOLOGY DNA

Breathability with Sustainability: the shoe designed in harmony with the world.

Geox is built around a moment of inspiration that led us to design technologies and products that improve peoples’ wellbeing. By following this inspiration, we have embarked on a new voyage towards sustainable innovation. NEW:DO™ is the perfect expression of this new direction.